TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Služby pro město

Aktuality

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Péče o zeleň

 • Výsadba stromů, keřů a květinových záhonů
 • Prořez okrasných stromů, keřů, stříhání živých plotů
 • Odstranění nežádoucích porostů, kácení stromů
 • Frézování pařezů
  • Ceník frézování pařezů ZDE
 • Péče o květinové a travnaté plochy ve městě
Kontakty ►

Veřejné osvětlení

 • opravy venkovního a veřejného osvětlení

 • výměny svítidel a stožárů veřejného osvětlení

 • nátěry stožárů veřejného osvětlení

 • práce vysokozdvižnou plošinou 16 metrů

Kontakty ►

Tepelné hospodářství

 • plynová kotelna K1 Lnářská

 • plynová kotelna K2 Soukenická

 • plynová kotelna K3 Fügnerova

 • plynová kotelna K5 Na Rybníčku

 • Cenová lokalita Humpolec
  • cena tepla pro rok 2021 je 562 Kč/GJ včetně DPH
Kontakty ►

Místní komunikace

 • opravy asfaltových povrchů komunikací
 • dlaždičské práce - betonová i zámková dlažba, vegetační tvárnice
 • řezání živičných i betonových povrchů
 • opravy, instalace a zapůjčení dopravního značení
 • nástřik vodorovného dopravního značení
 • údržba městského mobiliáře
 • opravy a čištění kanalizačních vpustí
 • drobné zednické práce
 • zámečnické a natěračské práce
Kontakty ►

Veřejná WC

 • WC Hálkova ul. (u polikliniky)
  • Provozní doba: 7,30 – 20,30
 • WC samoobslužné - Žižkova ul.
  • Provozní doba: nonstop
 • WC park Stromovka
 • mapa
Kontakty ►

Svoz komunálního odpadu

 • Pro občany města Humpolec, kteří mají zaplacený poplatek za likvidaci komunálního odpadu je ukládání těchto druhů odpadu na skládce ZDARMA:

  • papír, sklo, plasty, železo, velkoobjemový odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu (žárovky, TV, monitory, lednice, pračky, ...)
 • Ostatní odpady lze ukládat za ceny dle kategorie odpadu ceníku firmy SOMPO Pelhřimov.
 • Pro firmy a organizace lze skládku používat pouze po dohodě s firmou SOMPO.
 • TS zajišťují provoz překladiště odpadu - sběrný dvůr Brunka (areál bývalé skládky Střelnice - Brunka)
Více informací ►

Údržba dětských hřišť

 • Technické služby Humpolec provádějí údržbu a úklid 18 dětských hřišť na území města a hřišt v jednotlivých městských částech.
Kontakty ►

Správa městských bytů

Technické služby Humpolec dnem 1.4.2020 převzali správu městského bytového fondu.

KONTAKT:

 • Novotná Dana
  • tel. 724 351 236
  • novotna@tshumpolec.cz
 • Klofáč Petr
  • tel. 739 554 624
  • klofac@tshumpolec.cz

SÍDLO:

Technické služby Humpolec
Okružní 637 (1.patro)

Prozatímní úřední hodiny:

 • Pondělí 8.00 – 11.00
 • Středa 8.00 – 11.00

Mimo úřední dny můžete volat na výše uvedená telefonní čísla nebo napsat e-mail.

Odchyt psů

 • Odchycení psi jsou umístěni v kotci v areálu TS Humpolec po dobu 3 dnů od odchytu.
 • V případě nevyzvednutí psa majitelem jsou odváženi do útulku v Polné
 • Kontakt na útulek:
  Nerudova 378, 588 13  Polná
  tel.: 602 885 171
  E-mail: utulek@kynologiepolna.cz

Galerie psů naleznete ZDE ►