TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Články autora

TS Humpolec

21.12. 2021

❗️SVOZ ODPADU PŘED VÁNOCEMI A MIMOŘÁDNÝ SVOZ O VÁNOCÍCH

Prosíme občany, aby si zkontrolovali termín svozu komunálního odpadu ve své lokalitě v týdnu od 20.12. do 24.12. 2021, jelikož dojde k posunu dne svozu oproti tradičnímu chodu. Od počátku je tato změna avizována v kalendáři svozu odpadu Sompo – Kalendář svozu odpadu (sompo-calendar.vercel.app). V pátek 24.12.2021 se uskuteční mimořádný svoz papíru, v sobotu 25.12.2021 mimořádný svoz komunálního odpadu, a to...

15.11. 2021

Sjednocení a změna provozní doby

Od 1.11.2021 dochází ke sjednocení provozní doby na centrále technických služeb. Provozní doba je stanovena na 6:00-14:30 v pracovní dny.

8.10. 2021

Dotazníkové šetření

Chtěli bychom vás touto cestou požádat o vyjádření názoru k fungování Technických služeb Humpolec. Dotazník bude online formou přístupný do 25.října 2021. Papírová forma dotazníku vyšla v říjnovém čísle Radničních listů. Vyplněný dotazník v papírové podobě můžete, do stejného datumu, odevzdat na radnici města (schránka na D2D odpady) nebo na centrálu technických služeb. Děkujeme za spolupráci! https://forms.gle/qxtGejn2KerkZpvb7

6.4. 2021

Změna jednatele a kontaktních údajů

S účinností od 1.4.2021 došlo ke změně ve vedení společnosti. Novým jednatelem/ředitelem byl jmenován Ing. Antonín Šotola. Došlo také ke změně některých e-mailových adres. Aktuální kontakty na naši společnost jsou v záložce KONTAKTY.

11.3. 2021

Nový systém svozu tříděného odpadu z domácností začne 12.dubna 2021

Nový systém svozu komunálního odpadu v programu „door-2-door“ začne 12.dubna 2021. Směsný komunální odpad se bude svážet  v celém městě 1x za 2 týdny, bioodpad také 1x za 2 týdny, plasty a papír 1x za 4 týdny. Rozpis svozových dnů naleznete ZDE nebo v aplikaci SOMPO

27.1. 2021

Cena tepla 2021

Technické služby Humpolec, s.r.o. které ve městě zajišťují teplo a teplou užitkovou vodu pro téměř 1200 odběratelů, oznamují, že tradiční únorové setkání se zástupci odběratelů se v letošním roce z důvodu epidemie neuskuteční. Proto si dovolujeme touto cestou naše odběratele alespoň v krátkosti informovat o výsledcích roku 2020, o nejbližších investicích v městských kotelnách a prodejní ceně tepla pro rok 2021. V roce 2020...

16.12. 2020

Třídíš? Šetříš!

V Humpolci se od roku 2021 nový systém třídění a ukládání komunálního odpadu. Více informací naleznete v prosincových Radničních listech, str.7. Objednávka nádob na třídění je v sekci Svoz komunálního odpadu zde.  

2.4. 2020

Od 1.4.2020 jsme převzali správu městských bytů

Technické služby Humpolec dnem 1.4.2020 převzali do své správy městské byty. KONTAKT: Novotná Dana        tel. 724 351 236  novotna@tshumpolec.cz Klofáč Petr              tel. 739 554 624    klofac@tshumpolec.cz Sídlo: TS Humpolec s.r.o Okružní 637 1.patro   Prozatímní úřední hodiny Pondělí 8.00 – 11.00 Středa 8.00 – 11.00   Mimo úřední dny můžete volat na výše uvedená telefonní čísla nebo...

16.4. 2018

Pravidla pro ukládání stavební suti

Připomínáme občanům, že podle rozhodnutí rady města při stanovování ceny za příjem stavební suti a betonu na sběrný dvůr města, mohou na sběrný dvůr občané města Humpolce a spádových obcí uložit pouze suť a betony v množství, které občan naveze osobním vozidlem. Totožnost je kontrolována občanským průkazem. Na sběrný dvůr se nepřijímají betony od stavebních či dopravních firem, které odváží suť občanů...

11.4. 2017

Frézování pařezů

Od dubna 2017 jsme rozšířili nači činnost o odstraňování pařezů frézováním speciální frézou značky LASKY.