TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Plán zimní údržby města Humpolec

Vážení spoluobčané,

způsob provádění zimní údržby na komunikacích vlastněných městem Humpolec se řídí Plánem zimní údržby, který je platný od roku 2017 a je veřejně dostupný na webových stránkách města Humpolec, viz přiložený odkaz. Zde najdete rovněž určené pořadí údržby komunikací, chodníků a vozovek, schválené použití odklízecí techniky a komunikace, které lze ošetřit chemicky.

Ing. Antonín Šotola, jednatel TS Humpolec