TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

KONTAKTY PRO REKLAMACE SVOZU ODPADŮ

Vážení spoluobčané,

v případě reklamace nevyvezené popelnice na plast (žlutá) či na papír (modrá) kontaktujte společnost SOMPO na tel. 565 323 455.

V případě reklamace nevyvezené popelnice na směsný komunální odpad (černá) či na bio odpad (hnědá) kontaktujte TS Humpolec na tel. 565 532 377.

Děkujeme!