TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom vám poděkovat za spolupráci při vyplňování dotazníků. Nyní pro vás zveřejňujeme shrnutí a vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření.

Vyhodnocení_dotazník_2021