TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

❗️SVOZ ODPADU PŘED VÁNOCEMI A MIMOŘÁDNÝ SVOZ O VÁNOCÍCH

Prosíme občany, aby si zkontrolovali termín svozu komunálního odpadu ve své lokalitě v týdnu od 20.12. do 24.12. 2021, jelikož dojde k posunu dne svozu oproti tradičnímu chodu.
Od počátku je tato změna avizována v kalendáři svozu odpadu Sompo – Kalendář svozu odpadu (sompo-calendar.vercel.app).
V pátek 24.12.2021 se uskuteční mimořádný svoz papíru, v sobotu 25.12.2021 mimořádný svoz komunálního odpadu, a to z veřejných sběrných míst.