TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Dotazníkové šetření

Chtěli bychom vás touto cestou požádat o vyjádření názoru k fungování Technických služeb Humpolec. Dotazník bude online formou přístupný 📆 do 25.října 2021.
Papírová forma dotazníku vyšla v říjnovém čísle Radničních listů. Vyplněný dotazník v papírové podobě můžete, do stejného datumu, odevzdat📍 na radnici města (schránka na D2D odpady) nebo na centrálu technických služeb.
Děkujeme za spolupráci!