TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Archiv měsíce: Říjen 2021

8.10. 2021

Dotazníkové šetření

Chtěli bychom vás touto cestou požádat o vyjádření názoru k fungování Technických služeb Humpolec. Dotazník bude online formou přístupný do 25.října 2021. Papírová forma dotazníku vyšla v říjnovém čísle Radničních listů. Vyplněný dotazník v papírové podobě můžete, do stejného datumu, odevzdat na radnici města (schránka na D2D odpady) nebo na centrálu technických služeb. Děkujeme za spolupráci! https://forms.gle/qxtGejn2KerkZpvb7