TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Sluníčkova ul. – změna svozu komunálního a bioodpadu

Ve svozovém kalendáři na webových stránkách společnosti SOMPO, a.s. je chybně uveden termín vývozu směsného a bio odpadu v ulici Sluníčkova. Tento odpad bude vyvážen vždy v úterní termíny. Děkujeme za pochopení.