TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Cena tepla 2021

Technické služby Humpolec, s.r.o. které ve městě zajišťují teplo a teplou užitkovou vodu pro téměř 1200 odběratelů, oznamují, že tradiční únorové setkání se zástupci odběratelů se v letošním roce z důvodu epidemie neuskuteční. Proto si dovolujeme touto cestou naše odběratele alespoň v krátkosti informovat o výsledcích roku 2020, o nejbližších investicích v městských kotelnách a prodejní ceně tepla pro rok 2021.

V roce 2020 prodaly TS Humpolec celkem 33,9 tis. GJ tepla. Oproti roku 2019 se jedná o pokles o 2 %. Vyrobíme a prodáme však jen tolik tepla, kolik naši odběratelé potřebují. Výroba a prodej jsou totiž závislé na úrovni zimy, na opatřeních odběratelů, které vykonají na svých objektech (např. zateplení domů) a významný vliv na odběr tepla má i ekonomické chování občanů.

V letošním roce proběhne modernizace kotelny v ulici Lnářská v celkové hodnotě téměř 3,5 mil. Kč. Investici pokryjeme dlouhodobým úvěrem, jednáme však i se Státním fondem životního prostředí o možnosti dotace na nákup ekologických kotlů v rámci vyhlášeného dotačního titulu. Jde o další plánovanou výměnu plynových kotlů v městských kotelnách. Všechny čtyři kotelny disponují technologií splňující nové velmi přísné emisní limity.

I přes významné investice v posledních letech se podařilo cenu tepla pro rok 2021 udržet na úrovni roku 2020 a činí 562,00 Kč vč. DPH za 1 GJ. Tato prodejní cena je pod úrovní kraje a drží se ve spodní hranici republikového průměru. Co je pro naše odběratele jistě důležité, nedojde-li k zásadní negativní události ve světě, přepokládáme, že tato cena bude platná i pro rok 2022.

Snahou TS Humpolec je udržovat tepelné hospodářství ve městě na moderní, velmi vysoké úrovni a současně držet konkurence schopnou prodejní cenu. Protože současný systém je schopen zajišťovat minimální počet zdrojů znečištění ve městě, což je nemálo důležité pro spokojený život našich spoluobčanů. Toto včetně konkurenceschopné ceny se nám doposud daří zajistit.

Ing. Jaroslav Viktora, TS Humpolec, s.r.o.