TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Pravidla pro ukládání stavební suti

Připomínáme občanům, že podle rozhodnutí rady města při stanovování ceny za příjem stavební suti a betonu na sběrný dvůr města, mohou na sběrný dvůr občané města Humpolce a spádových obcí uložit pouze suť a betony v množství, které občan naveze osobním vozidlem.

Totožnost je kontrolována občanským průkazem.

Na sběrný dvůr se nepřijímají betony od stavebních či dopravních firem, které odváží suť občanů v kontejnerech.

Na příjem většího množství stavební suti a betonů není městský sběrný dvůr vybaven. Občanům doporučujeme ukládat stavební suť většího množství např. ve firmě Setra Jihlava.