Technické služby Humpolec s.r.o. -

Zákaz sypání žhavého popela do popelnic


Technické služby Humpolec,s.r.o. upozorňují obyvatele Humpolce na zákaz ukládání žhavého popela do popelnic z důvodu nebezpečí vznícení odpadu v popelářském voze.
Telefon: +420 565 532 377
Fax: +420 565 536 561