Technické služby Humpolec s.r.o. -

Kontejnery na bioodpad


Velké zelené kontejnery na bioodpad byly rozmístěny na místa podle Rozpisu v sekci Odpadové hospodářství
Telefon: +420 565 532 377
Fax: +420 565 536 561