Technické služby Humpolec s.r.o. -

Zpoplatnění ukládání stavebních sutí


Za základě rozhodnutí Rady města Humpolec ze dne 5.6.2013 dochází ke změně v likvidaci stavební suti. RM schvaluje Technickým službám Humpolec kalkulaci ceny za sběr, uložení a likvidaci sutě v r.2013 takto:

- pro trvale hlášené občany Humpolce a jeho městských částí cenu ve výši 150 Kč / tunu čisté stavební sutě

Definice:

Čistá stavební suť - cena 150 Kč/t vč.DPH

- omítka, zbytky cihel, keramické obklady, dlažby, kusy betonu max.velikostu 50x 50 cm, betonová dlažba

Stavební demoliční odpady (170904) - cena 847 Kč/t vč.DPH

- čistá stavební suť + příměsi obal.materiálů - pytle, igelit a menší množství trávy, hlíny a kamení

Stavební demoliční odpady lehké (170904.L) - cena 1330 Kč/t vč.DPH

- stavební demoliční odpady výše uvedené s větším podílem příměsí obalových materiálů - papír, plasty, skelná vata, polystyren, lepenkaPřiložené soubory:
>>Usnesení RM - stavební suť.pdf

Telefon: +420 565 532 377
Fax: +420 565 536 561