TECHNICKÉ SLUŽBY HUMPOLEC

Fyzický prodej pouze pro podnikatele a živnostníky

Podla nařízení vlády jsme nuceni přerušit fyzický prodej materiálu soukromým osobám v areálu TS a příjem odpadu od občanů ve sběrném dvoře. Kompostárna běží bez omezení. Prodej materiálu a příjem komunálního odpadu bude možný pouze pro živnostníky a podnikatele. Soukromým osobám štěrky, písky, oblázky přivezeme na tel.objednávku na č. 565 532 377.